Kamervraag 2016Z07314

Inmenging in de rechtszaak tegen Van Rey

Ingediend 11 april 2016
Beantwoord 12 april 2016 (na 1 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen recht rechtspraak staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z07314.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2265.html
 • Vraag 1
  Waarom hebt u ervoor gekozen om u middels twitter te mengen in de lopende rechtszaak tegen politicus Van Rey?1

  Nu de rechtbank heeft besloten mij uit te nodigen, beantwoord ik voordien geen nadere vragen in deze zaak.

 • Vraag 2
  Hoe verhoudt dit publieke optreden zich tot de principes van scheiding van machten en van niet ingrijpen in een zaak die onder de rechter is, zaken die u als Minister van Binnenlandse Zaken juist zou moeten verdedigen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Klopt het dat u hebt aangegeven dat u «met alle plezier» bereid bent om uw tweet bij de rechter te komen toelichten?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Hoe verhoudt die vreugde zich tot de opmerkingen van de rechtbank dat deze tweet «niet gelukkig» was en «relevant» kan zijn voor dit proces?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Bent u bereid deze vragen voor dinsdag 12 april voor 12.00 uur te beantwoorden?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z07314
Volledige titel: Inmenging in de rechtszaak tegen Van Rey
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2265
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over inmenging in de rechtszaak tegen Van Rey