Kamervraag 2016Z04166

Het bericht dat er mogelijk honderden ontslagen vallen bij defensie

Ingediend 1 maart 2016
Beantwoord 1 april 2016 (na 31 dagen)
Indiener Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z04166.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2164.html
1. AD, 26 februari 2016, «Defensiepersoneel vreest honderden ontslagen»
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de zorgen van militaire vakbonden dat er mogelijk honderden ontslagen vallen bij defensie?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Gaan er alleen ontslagen vallen bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO) of moet het personeel van andere onderdelen ook vrezen voor ontslag?

  Er lopen nog diverse reorganisaties als gevolg van de beleidsbrief 2011 en de nota «In het belang van Nederland». Bij deze lopende reorganisaties kan overtolligheid ontstaan. Voorts is het zo dat Defensie zich altijd zal aanpassen aan veranderende omstandigheden, zodat ook in de toekomst sprake zal zijn van organisatieaanpassingen waarbij overtolligheid kan ontstaan. Defensie streeft er altijd naar overtolligheid zo beperkt mogelijk te houden.

 • Vraag 3
  Hoe wordt voorkomen dat de ontslagen, die vooral op een IT-afdeling van het DMO dreigen te vallen, de forse IT/ICT-problemen bij defensie verder verergeren?

  De IT-vernieuwing is in gang gezet om de IT-problemen voorgoed tot het verleden te laten behoren. De bijbehorende veranderingen in het personeelsbestand zullen ook daarop gericht zijn.

 • Vraag 4
  Wat gaat u doen met de oproep van de bonden om meer medewerkers in aanmerking te laten komen voor een financiële vergoeding als zij vrijwillig vertrekken?

  Met de centrales van overheidspersoneel wordt gesproken over de mogelijke inzet van het instrument «knelpuntcategorie» voor personeelscategorieën waarbij waarschijnlijk overtolligheid zal optreden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z04166
Volledige titel: Het bericht dat er mogelijk honderden ontslagen vallen bij defensie
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2164
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid De Roon over het bericht dat er mogelijk honderden ontslagen vallen bij defensie