Kamervraag 2016Z03570

Het bericht ‘Gesjoemel met islamitisch fonds’

Ingediend 18 februari 2016
Beantwoord 23 maart 2016 (na 34 dagen)
Indiener Sjoerd Potters (VVD)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen cultuur en recreatie integratie migratie en integratie religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z03570.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-1979.html
1. «Gesjoemel met islamitisch fonds» in: Algemeen Dagblad, 11 februari 2016
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Gesjoemel met islamitisch fonds»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat weet u van het gesjoemel in Nederland rondom deze dubieuze financieringsstromen aangaande het islamitisch fonds Europe Trust Nederland?

  Het Algemeen Dagblad (AD) heeft op 3 maart jongstleden een rectificatie geplaatst naar aanleiding van het in de vraag genoemde artikel «Gesjoemel met islamitisch fonds». In deze rectificatie geeft het AD aan dat de krant het betreurt dat de indruk is gewekt dat de beschuldiging de uitkomst is van eigen onderzoek. Het AD benadrukt dat haar niets is gebleken van privéuitgaven of «gesjoemel».

 • Vraag 3
  Heeft u contact gehad met de autoriteiten in Koeweit over deze schimmige financieringsstromen die bedoeld zouden zijn om de islam in Nederland te promoten?

  De autoriteiten in Koeweit zijn recent gevraagd naar de aard en uitkomsten van het desbetreffende onderzoek naar financieringsstromen. De uitkomst van dit onderzoek was dat de procedures voor buitenlandse financiering destijds correct zijn doorlopen en dat er geen sprake is geweest van onrechtmatigheden, corruptie of geld dat naar familie verdwijnt.

 • Vraag 4
  Is de bewuste financieringsstroom uit Koeweit ingezet om salafistische stromingen in Nederland te ondersteunen?

  De bewuste geldstromen zijn gebruikt voor de bouw van de Blauwe Moskee in Amsterdam. Het is voor religieuze instellingen in Nederland toegestaan om gebruik te maken van financiering uit het buitenland, zolang de activiteiten die worden gefinancierd geen ondermijning van de democratische rechtsorde of van de nationale veiligheid betekenen. Om verdenkingen in deze richting weg te nemen is het van groot belang dat er op transparante wijze inzicht wordt geboden in de herkomst en toepassing van de financieringsstromen.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het integratie belemmerend werkt als buitenlandse mogendheden via een islamitisch fonds de islam promoten in Nederland? Wat gaat de regering hier tegen doen?

  Financiering vanuit andere landen an sich is niet problematisch. Ook garandeert de Nederlandse rechtstaat voor iedereen de vrijheid om te geloven. Financiering mag niet gepaard gaan met het overbrengen van boodschappen die in strijd zijn met de rechtstaat, vrijheden van anderen belemmeren of de integratie beperken.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z03570
Volledige titel: Het bericht ‘Gesjoemel met islamitisch fonds’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-1979
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Potters over het bericht ‘Gesjoemel met islamitisch fonds’