Kamervraag 2016Z01333

Het bericht ‘€ 5 miljard van Nederland in Oekraïne geïnvesteerd? Bijna de helft is van deze oligarch’

Ingediend 25 januari 2016
Beantwoord 2 maart 2016 (na 37 dagen)
Indieners Arnold Merkies (SP), Harry van Bommel (SP)
Beantwoord door Bert Koenders (PvdA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z01333.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-1723.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «€ 5 miljard van Nederland in Oekraïne geïnvesteerd? Bijna de helft is van deze oligarch»?1
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven waarin de genoemde 5 miljard geïnvesteerd is?
 • Vraag 3
  Kunt u reageren op de volgende constatering uit het artikel: «Van de genoemde € 5 miljard komt niet minder dan 44 procent, bijna de helft, voor rekening van deze ene oligarch»?
 • Vraag 4
  Klopt het dat Oekraïense oligarchen belasting kunnen ontwijken via Nederlandse brievenbusfirma’s?
 • Vraag 5
  Kunt u aangeven op welke wijze Nederland de afgelopen jaren geprofiteerd heeft van de handel en investeringen in Oekraïne als het gaat om groei en banen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z01333
Volledige titel: Het bericht ‘€ 5 miljard van Nederland in Oekraïne geïnvesteerd? Bijna de helft is van deze oligarch’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-1723
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Bommel en Merkies over het bericht ‘€ 5 miljard van Nederland in Oekraïne geïnvesteerd? Bijna de helft is van deze oligarch’