Kamervraag 2015Z21199

Het bericht "Plasterk deelt kritiek De Telegraaf niet"

Ingediend 11 november 2015
Beantwoord 9 december 2015 (na 28 dagen)
Indiener André Bosman (VVD)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen bestuur rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z21199.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-832.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Plasterk deelt kritiek Telegraaf niet»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Verwoordt het artikel uw mening correct? Zo nee, wat heeft u gezegd? Zo nee, verwacht u een rectificatie?

  De openingszin van het artikel in het Antilliaans Dagblad van 4 november 2015 («Bij jullie staat ook wel eens iets over Nederland in de kranten dat niet klopt») is inderdaad door mij uitgesproken. In de rest van mijn antwoord en bij vervolgvragen heb ik duidelijk gemaakt dat ik mij niet inhoudelijk met de zaak wil bemoeien. Ik heb dan ook, zoals volgt uit de beantwoording van de vragen 3 tot en met 5, geen standpunt ingenomen ten aanzien van de juistheid.

 • Vraag 3
  Kent u de zaken die aangevoerd zijn in het Telegraaf artikel «De bende van Eman»2 zoals, onder andere, aanbesteding voor een collectieve ziektekostenverzekering, de aantijging dat Minister Croes en zijn naaste medewerkers zich laten betalen voor ontheffingen voor werkvergunningen en «aardbeiengate»?
 • Vraag 4
  Bent u bekend met de open bronnen, zoals rechterlijke uitspraken, die de aantijgingen bevestigen?
 • Vraag 5
  Bent u van mening dat de aantijgingen in de Telegraaf onjuist waren? Zo ja, op basis van welke informatie komt u tot die conclusie?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z21199
Volledige titel: Het bericht "Plasterk deelt kritiek De Telegraaf niet"
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-832
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Bosman over het bericht 'Plasterk deelt kritiek De Telegraaf niet'