Kamervraag 2015Z19465

Een test met internetstemmen bij het referendum over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne

Ingediend 19 oktober 2015
Beantwoord 11 november 2015 (na 23 dagen)
Indiener Joost Taverne (VVD)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z19465.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-537.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het proces-verbaal van de beoordeling van het definitieve verzoek tot het houden van een referendum over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Herinnert u zich de brief van 9 mei 2015, waarin u de Kamer heeft bericht over uw voornemen een test te houden met internetstemmen voor kiezers in het buitenland?2

  Ja.

 • Vraag 3
  Bent u van mening dat zoveel mogelijk Nederlanders in het buitenland gebruik moeten kunnen maken van hun stemrecht bij Tweede Kamerverkiezingen, verkiezingen voor het Europees parlement en referenda? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Bent u van mening dat het komende referendum over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne een goede gelegenheid is voor een test met internetstemmen voor de Nederlanders in het buitenland die aan het referendum deelnemen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Wat moet er gebeuren om een dergelijke test bij het komende referendum mogelijk te maken?
 • Vraag 6
  Bent u bereid om bij het komende referendum een test met internetstemmen voor Nederlanders in het buitenland uit te voeren? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Bent u bereid om het tijdpad voor internetstemmen, geschetst in uw brief van 19 mei 2015, te versnellen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het Algemeen overleg Evaluatie verkiezingen dat is voorzien op 12 november a.s.?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z19465
Volledige titel: Een test met internetstemmen bij het referendum over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-537
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Taverne over een test met internetstemmen bij het referendum over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne