Kamervraag 2015Z16490

Een reis van de top van het ministerie naar Curaçao

Ingediend 15 september 2015
Beantwoord 22 september 2015 (na 7 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z16490.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-62.html
 • Vraag 1
  Wat zijn de precieze kosten van de reis van de top van uw directie Koninkrijksrelaties naar Curaçao, gespecificeerd naar kostensoort en gemiddeld per deelnemer?1

  De kosten van deze reis voor 54 deelnemers zijn:
  – reiskosten
  € 21.992,31
  – verblijfskosten (logies en voeding)
  € 27.810,53
  – programmakosten
  € 6.593,91
  Totale kosten
  € 56.326,75
  De kosten per deelnemer (28 vanuit Europees Nederland en 26 vanuit de eilanden) zijn gemiddeld € 1.043,09. Als bijlage is een uitsplitsing van de diverse kostenposten opgenomen.
  Tickets KR
  19.517,41
  Tickets VNO
  947,66
  Tickets VNP
  934,62
  Tickets Bonaire
  375,62
  Assistentie luchthaven
  147,00
  Acoya
  22.220,31
  Dynasty (lopend buffet 8/9)
  3.555,30
  Klein Santa Martha (lunch 8/9)
  1.080,21
  Pops place (lunch 7/9)
  954,71
  Lady M (vervoer op eiland)
  518,18
  Bon Aparte (aankleding 7+8/9)
  361,33
  Old City Tour (excursie 7/9)
  147,00
  Tourguids Bussen (excursie 8/9)
  pm
  Bijl Woodworks (Verriet inst. 9/9)
  122,50
  rondleiding Pietermaai (8/9)
  132,50
  Toegang Kura Hulanda (excursie 8/9)
  160,23
  Declaratie presentatie (7/9)
  527,06
  Kosten busvervoer
  3.920,00
  Uitgaven kleine kas (Verriet inst. 9/9)
  460,11
  Declaratie presentatie (7/9)
  pm
  Declaratie chauffeurs VNW
  245,00
  Totaal
  Jaarlijkse netwerkbijeenkomst Vertegenwoordiging voor 200 gasten (7/9)
  8.413,09
  Totaal


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z16490
Volledige titel: Een reis van de top van het ministerie naar Curaçao
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-62
Volledige titel: Antwoord op de vraag van het lid Van Raak over een reis van de top van het ministerie naar Curaçao