Kamervraag 2015Z11871

De inzameling van verpakkingsmaterialen

Ingediend 19 juni 2015
Beantwoord 13 juli 2015 (na 24 dagen)
Indiener Johan Houwers (Houwers)
Beantwoord door Wilma Mansveld (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (PvdA)
Onderwerpen afval natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z11871.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-2878.html
 • Vraag 1
  Bent u bereid om tijdens het overleg met de in de brief genoemde organisaties te spreken over de mogelijkheid dat ook particulieren verpakkingsmaterialen inzamelen?1

  De aanpak van de kleine flesjes en blikjes is besproken tijdens het AO Grondstoffen en Afval van 25 juni jl. In reactie op de suggesties van de diverse Kamerleden voor de aanpak heb ik aangegeven eerst het plan van aanpak af te willen wachten. De suggesties die door verschillende Kamerleden zijn gedaan, worden doorgeleid naar de partijen die het plan opstellen.
  Er is een constructief aanbod gedaan door een brede coalitie. De exacte wijze van de inzameling wordt nog uitgewerkt door deze partijen. Van belang is dat er zoveel mogelijk recycling plaatsvindt, zwerfafval wordt gereduceerd en dat het een efficiënt systeem is waarbij gemak voor de consument een belangrijk element is.
  De gemeenten hebben de regie en mogen zelf bepalen hoe ze het organiseren. Als de gemeenten daar particulieren een rol in willen geven, dan is dat aan hen.
  Het plan van aanpak is voor oktober 2015 gereed en zal met uw Kamer gedeeld worden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z11871
Volledige titel: De inzameling van verpakkingsmaterialen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-2878
Volledige titel: Antwoord op de vraag van het lid Houwers over de inzameling van verpakkingsmaterialen