Kamervraag 2015Z02969

Het Megabenefiet-gala "Het is nu of nooit" in Utrecht

Ingediend 20 februari 2015
Beantwoord 19 maart 2015 (na 27 dagen)
Indieners Gert-Jan Segers (CU), Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA), Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z02969.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1633.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het Megabenefiet-gala «Het is nu of nooit» in Utrecht op 1 maart 2015?

  Ja.

 • Vraag 2
  Heeft u kennisgenomen van het feit dat Sheikh Assim Al-Hakeem daar spreekt?

  Het evenement in Utrecht heeft op zondag 1 maart jongstleden plaatsgevonden. De heer Al-Hakeem is voor zover bekend niet op dit evenement aanwezig geweest.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u zijn uitspraken dat er een jihad is in Syrie, waarmee hij legitimeert dat jongeren afreizen naar Syrie voor een gewapende strijd?1

  De boodschap van de heer Al-Hakeem in 2013 ligt in lijn met wat er destijds binnen het (internationale) soennitische geestelijke establishment in het algemeen werd gesteld: dat er sprake is van een legitieme (strijd) jihad in Syrië. De soennitische geestelijken reageerden daarmee op de openlijke bemoeienis van de sji’itische Hezbollah bij de strijd in Syrië. Over de exacte invulling van de «jihad» in Syrië binnen het soennitische establishment is echter geen consensus bereikt.

 • Vraag 4
  Welke mensen hebben reeds een visum gekregen voor dit benefiet gala en is er voldoende screening geweest vooraf of vindt die nog achteraf plaats?

  Voor zover bekend, zijn geen visa aangevraagd voor het specifieke doel van bijwoning van het benefiet-gala «Het is nu of nooit» in Utrecht. Dat laat onverlet dat vreemdelingen die over een geldig visum beschikken dat voor een ander doel is aangevraagd, het gala zouden kunnen bijwonen. Bij de vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland is geen visum aangevraagd op naam van de in de aankondigingen genoemde prediker (Sheikh) Assim Al-Hakeem.

 • Vraag 5
  Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z02969
Volledige titel: Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Segers (ChristenUnie) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken over het Megabenefiet-gala «Het is nu of nooit» in Utrecht (ingezonden 20 februari 2015).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-1633
Volledige titel: Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Segers (ChristenUnie) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken over het Megabenefiet-gala «Het is nu of nooit» in Utrecht (ingezonden 20 februari 2015).