Kamervraag 2015Z00882

Activiteiten van Turkije in de exclusieve economische zone van Cyprus

Ingediend 21 januari 2015
Beantwoord 12 februari 2015 (na 22 dagen)
Indieners Harry van Bommel , Mark Verheijen
Beantwoord door Bert Koenders (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen europese zaken internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z00882.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1283.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich uw uitlating dat u het moeilijk te beoordelen vindt of het seismisch onderzoek van Turkije in de exclusieve economische zone van Cyprus legaal of illegaal is?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven wat het doel en de reikwijdte is van het seismisch onderzoek van Turkije?

  Het commerciële schip Barbaros dat onder Turkse vlag vaart doet wetenschappelijk seismisch onderzoek naar koolwaterstofvoorraden rondom het eiland Cyprus op verzoek van de Turks Cypriotische gemeenschap. Turkije begeleidde het onderzoeksschip met een drietal militaire schepen. Het onderzoek van de Barbaros volgde op een eerdere beslissing van de Cypriotische autoriteiten om gasvoorraden rondom het gehele eiland te gaan exploreren, ook zonder een oplossing voor een hereniging van Cyprus. De missie van de Barbaros werd recentelijk verlengd tot 6 april a.s.

 • Vraag 3
  Is het waar dat het VN-zeerechtverdrag stelt dat een staat het soevereine recht heeft onderzoek te doen in de eigen exclusieve economische zone?2 Indien ja, moet de conclusie dan niet zijn dat het onderzoek door Turkije illegaal is? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Turkije is geen partij bij het VN-zeerechtverdrag UNCLOS. Turkije en Cyprus zijn het niet eens over de afbakening van hun beider exclusieve economische zones. Vanuit het oogpunt van Cyprus voert het schip Barbaros activiteiten uit binnen Cyprus» exclusieve economische zone, waarvoor het geen toestemming heeft verleend. De exploitatie van bodemschatten zou beide gemeenschappen op Cyprus ten goede moeten komen – zoals ook door beide gemeenschappen wordt erkend – en daardoor juist moeten dienen als een positieve katalysator voor de onderhandelingen. Provocatieve acties rondom de exploitatie van bodemschatten moeten vermeden worden.

 • Vraag 4
  Bent u bereid dit Turkse handelen als illegaal te veroordelen? Indien neen, waarom niet?

  Nederland betreurt de acties van Turkije. Ongeacht de juridische context van deze acties is het duidelijk dat deze niet constructief zijn en niet bijdragen aan het creëren van een klimaat van vertrouwen. In de conclusies van de RAZ van 16 december jl. roept de Raad Turkije op om zich te houden aan goede nabuurschapsrelaties en conflicten vreedzaam op te lossen in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties, waaronder, indien nodig, de voorlegging van een conflict aan het Internationaal Gerechtshof.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z00882
Volledige titel: Activiteiten van Turkije in de exclusieve economische zone van Cyprus
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-1283
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Bommel en Verheijen over activiteiten van Turkije in de exclusieve economische zone van Cyprus