Kamervraag 2015Z00778

Het bericht 'Geheime informatie over JSF in handen van China'

Ingediend 20 januari 2015
Beantwoord 30 januari 2015 (na 10 dagen)
Indiener Ronald Vuijk (VVD)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z00778.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1172.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de berichten dat geheime informatie van de F-35 in handen is van China?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u hierover geïnformeerd door de VS? Wat is de reactie van het Joint Program Office (JPO)? Om welke informatie gaat het? Is het waar?
 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u dit nieuws?
 • Vraag 4
  Welke gevolgen heeft het feit dat China kennelijk beschikt over gedetailleerde informatie over de F-35 voor het F-35 programma?
 • Vraag 5
  Welke gevolgen heeft het toepassen van de gestolen informatie in Chinese jachtvliegtuigen voor de effectiviteit van de F-35 om in geval van een gewapend conflict luchtoverwicht te realiseren?
 • Vraag 6
  Wat is de reactie van de bondgenoten die ook deelnemen aan het F-35 programma op deze berichten?

  Voor zover mij bekend heeft geen van de F-35 partnerlanden tot nu toe in het openbaar gereageerd op de recente berichtgeving.

 • Vraag 7
  Als de berichten waar zijn, hoe verhoudt zich dan het stelen van militaire geheimen tot onze gastvrijheid om bijvoorbeeld Chinese marineschepen te ontvangen?1

  Het vlootbezoek van marineschepen van de Chinese People’s Liberation Army aan Nederland vloeit voort uit het bilaterale partnerschap dat Nederland en China hebben gesloten tijdens het Staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Nederland in maart 2014. De schepen hebben deelgenomen aan de Chinese antipiraterijmissie bij de Hoorn van Afrika, waarna zij havenbezoeken afleggen in diverse landen, waaronder Nederland. Bij de antipiraterijmissies ontmoeten schepen uit Nederland en China elkaar met regelmaat en daarom doen de schepen Nederland nu aan.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z00778
Volledige titel: Het bericht 'Geheime informatie over JSF in handen van China'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-1172
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Vuijk over het bericht ‘geheime informatie over JSF in handen van China’