Kamervraag 2014Z22211

De berisping van een dissidente zorgverzekeraar door de branchevereniging

Ingediend 3 december 2014
Beantwoord 28 januari 2015 (na 56 dagen)
Indiener Reinette Klever (PVV)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen verzekeringen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z22211.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1145.html
1. De Volkskrant, 29 november 2014
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Zorgverzekeraars berispen dissident»?1

  Ik zie de briefwisseling tussen ZN en de heer Oomen van DSW als een interne aangelegenheid tussen de vereniging ZN en één van haar leden en heb daar derhalve geen oordeel over.

 • Vraag 2
  Bent u het eens met de kritiek van de directeur van zorgverzekeraar DSW dat de branchevereniging van zorgverzekeraars zich steeds meer als kartel gedraagt? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

  De ACM en de NZa zien toe op eventuele kartelvorming en kunnen ingeval van kartelvorming ingrijpen.

 • Vraag 3
  Bent u bereid de Autoriteit Consument & Markt (ACM) te vragen onderzoek te doen naar mogelijke kartelvorming bij de zorgverzekeraars? Zo nee, waarom niet?

  Nee, de ACM is als toezichthouder zelf verantwoordelijk om dergelijk onderzoek in gang te zetten indien zij daar aanleiding toe zien.

 • Mededeling - 22 december 2014

  De vragen van het Kamerlid Klever (PVV) over de berisping van een dissidente zorgverzekeraar door de branchevereniging (2014Z22211) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Ik streef er naar u zo spoedig mogelijk na het kerstreces de antwoorden op deze Kamervragen te doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z22211
Volledige titel: De berisping van een dissidente zorgverzekeraar door de branchevereniging
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-1145
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Klever over de berisping van een dissidente zorgverzekeraar door de branchevereniging