Kamervraag 2014Z18282

De ebola uitbraak

Ingediend 16 oktober 2014
Beantwoord 29 oktober 2014 (na 13 dagen)
Indieners Reinette Klever (PVV), Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z18282.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-394.html
 • Vraag 1
  Bent u ermee bekend dat president Obama vandaag met Europese leiders een spoedoverleg houdt over de ebola-epidemie?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Waarom neemt u niet deel aan dit overleg over de ebola-crisis?

  De Nederlandse regering heeft hiervoor geen uitnodiging ontvangen.

 • Vraag 3
  Neemt u de gevaren van de ebola-epidemie voor de Nederlandse volksgezondheid wel serieus?

  Ja. Ik verwijs naar mijn brief van 21 oktober 2014 over het risico op ebola in Nederland.

 • Vraag 4
  Bent u bereid het initiatief te nemen om ervoor te zorgen dat alle Europese landen alle vluchten van en naar met ebola besmette gebieden in West-Afrika, en in het bijzonder Sierra Leone, Liberia en Guinee, met onmiddellijke ingang staken? Zo ja, vanaf wanneer? Zo nee, waarom niet?

  Nee. De drie getroffen landen hebben, conform de WHO richtlijnen, exit screening ingesteld. Voor verdere toelichting daarop verwijs ik naar de hierboven genoemde brief. Wij staan op het standpunt dat het virus moet worden geïsoleerd, niet de drie getroffen landen. Het is belangrijk dat grenzen in de regio open blijven: voor effectieve bestrijding van de crisis zelf, maar ook voor de economie in de regio en voor de Nederlandse bedrijven die daar handel drijven.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z18282
Volledige titel: De ebola uitbraak
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-394
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Klever en Wilders over de ebola uitbraak