Kamervraag 2014Z16766

De normalisering van de diplomatieke betrekkingen met Suriname

Ingediend 29 september 2014
Beantwoord 10 oktober 2014 (na 11 dagen)
Indiener Han ten Broeke (VVD)
Beantwoord door Frans Timmermans (PvdA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z16766.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-222.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat u, zoals medegedeeld op uw Facebookpagina, na in New York met uw Surinaamse ambtgenoot gesproken te hebben, besloten heeft de diplomatieke betrekkingen met Suriname weer te normaliseren?

  Tijdens het gesprek met mijn Surinaamse ambtgenoot, Winston Lackin, heeft Suriname laten weten in te stemmen met het ambassadeurschap van de huidige Zaakgelastigde ai. Nederland had de aanvraag voor agrément ingediend in december 2013. Suriname heeft aangekondigd weer een ambassadeur te zullen benoemen in Den Haag. Het kabinet verwelkomt deze normalisering van de diplomatieke betrekkingen.

 • Vraag 2
  Lagen behalve de aangehaalde «onlosmakelijke verbondenheid» nog andere redenen ten grondslag aan dit besluit? Zo ja, welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen maanden in de Nederlands-Surinaamse betrekkingen voorgedaan die aanleiding hebben gegeven tot dit besluit?

  Zie antwoord vraag 1. Nederland heeft het verzoek om agrément vorig jaar al ingediend. Het kabinet is van mening dat de gemeenschappelijke taal, geschiedenis, cultuur, en de vele familie- en vriendschapsbanden tussen Suriname en Nederland diplomatieke betrekkingen op ambassadeursniveau rechtvaardigen.

 • Vraag 3
  Bent u bereid de Kamer op korte termijn te informeren over de recente ontwikkelingen rondom de relatie met Suriname?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z16766
Volledige titel: De normalisering van de diplomatieke betrekkingen met Suriname
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-222
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Ten Broeke over de normalisering van de diplomatieke betrekkingen met Suriname