Kamervraag 2014Z16193

Het wegsturen van een agent in de Schilderswijk

Ingediend 22 september 2014
Beantwoord 13 oktober 2014 (na 21 dagen)
Indieners Louis Bontes (GrBvK), Joram van Klaveren (GrBvK)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z16193.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-234.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Agent Hoefkade weggestuurd»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat een agent is weggestuurd vanwege stevig optreden, iets dat de politie behoort te doen, zeker in probleemgebieden als de Schilderswijk?

  Nee dat klopt niet. De politiemedewerker is niet weggestuurd. Zijn plaats van tewerkstelling wijzigde in het kader van zijn opleidingstraject. Deze wijziging was reeds voorzien voordat het incident plaatsvond en is voor wat betreft de timing in overeenstemming met de betreffende agent uitgevoerd. Het gaat hier niet om een disciplinaire maatregel. Nadat het bericht op de website van de Telegraaf verscheen heeft de politiechef van de eenheid Den Haag hierop dienovereenkomstig gereageerd.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat agenten geen speciale spanningstraining moeten krijgen maar dat wetsovertreders te allen tijde hard aangepakt dienen te worden? Zo nee, waarom niet?

  Politiepersoneel dient goed toegerust te zijn op de uitvoering van de politietaak en trainingen dragen hier aan bij. Een belangrijk onderdeel van de politietaak is het handhaven van de rechtsorde. Daartoe wordt voorzien in een passende opleiding en training.

 • Vraag 4
  Deelt u de visie dat de politieleiding achter haar personeel dient te staan in plaats van te buigen voor Marokkaanse druk van onder meer een ambassadeur?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Kunt u zorgen dat de betreffende agent zo spoedig mogelijk weer terugkeert op zijn plek en er gestopt wordt met dit wanbeleid, waarbij de politie moet wijken voor tuig?

  Gelet op de reden van de verandering van zijn werkplek bestaat daartoe geen aanleiding.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z16193
Volledige titel: Het wegsturen van een agent in de Schilderswijk
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-234
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Klaveren en Bontes over het wegsturen van een agent in de Schilderswijk