Kamervraag 2014Z15092

Het bericht ‘Ontslag fraudeaanklager wegens mogelijke fraude’

Ingediend 8 september 2014
Beantwoord 20 oktober 2014 (na 42 dagen)
Indiener Lilian Helder (PVV)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen financiën organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z15092.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-289.html
1. NRC Handelsblad, 4 september 2014
 • Vraag 1
  Kent u het bericht: «Ontslag fraudeaanklager wegens mogelijke fraude»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de kwestie voorkomen had kunnen worden door een betere screening van de betreffende persoon bij de aanstelling zoals bronnen binnen het opsporingsapparaat beweren? Zo nee, waarom niet?

  Zie mijn antwoord op de vragen 3 tot en met 6 van het lid Oskam.

 • Vraag 3
  Is het een normale gang van zaken dat een persoon door middel van zijn politieke (VVD) netwerk een aanstelling krijgt? Zo ja, wat gaat u eraan doen dat een screening niet ondergeschikt is aan vriendjespolitiek?

  Nee. De betreffende advocaat-generaal is dan ook benoemd na het doorlopen van de normale selectieprocedure. Zie voorts mijn antwoord op de vragen 3 tot en met 6 van het lid Oskam.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat deze kwestie het vertrouwen van de samenleving in justitie schaadt aangezien het Openbaar Ministerie niet meer slagkracht en deskundigheid wordt gegeven bij het aanpakken van witteboordencriminelen, maar in plaats daarvan een aanklager krijgt die zelf verdacht wordt van witteboordencriminaliteit? Zo nee, waarom niet?

  Ik deel de mening dat een rechterlijk ambtenaar bij het Openbaar Ministerie van onbesproken gedrag moet zijn. Als blijkt dat dit niet het geval is, kan dit het vertrouwen van de samenleving in justitie schaden.
  De aanpak van fraude, waaronder witteboordencriminaliteit valt, heeft een zeer hoge prioriteit. Dit blijkt ook uit mijn brief van 20 december 2013.2 Voor het einde van het jaar informeer ik uw Kamer door middel van een brief over de huidige stand van zaken met betrekking tot de aanpak van fraude.

 • Mededeling - 1 oktober 2014

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Helder (PVV) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Ontslag fraudeaanklager wegens mogelijke fraude» (ingezonden 8 september 2014) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z15092
Volledige titel: Het bericht ‘Ontslag fraudeaanklager wegens mogelijke fraude’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20142015-289
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Helder over het bericht ‘Ontslag fraudeaanklager wegens mogelijke fraude’