Kamervraag 2014Z14267

Stappen van het Openbaar Ministerie tegen GeenStijl

Ingediend 22 augustus 2014
Beantwoord 12 september 2014 (na 21 dagen)
Indieners Martin Bosma (PVV), Lilian Helder (PVV)
Beantwoord door Jet Bussemaker (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA), Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z14267.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-2981.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Strafrechtelijk onderzoek naar foto’s op website GeenStijl.nl»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Acht u het ook opvallend dat «Dood aan de Joden» tot weinig actie leidt bij de politiek en het bestuur, terwijl deze fotomontage van een regent met krijtstrepen wel onmiddellijk tot actie leidt?

  Iedere zaak wordt door het Openbaar Ministerie op zijn eigen merites beoordeeld. Voor beide genoemde zaken heeft het OM bezien of er aanleiding was om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Er is dus geen sprake van dat de ene zaak niet tot actie heeft geleid en de andere wel.

 • Vraag 3
  Is de vrijheid van meningsuiting wel in goede handen bij dit kabinet?

  Jazeker. Overigens is de vrijheid van meningsuiting niet absoluut. Vandaar dat het OM is nagegaan of hier strafrechtelijke grenzen waren overschreden. Dat bleek niet het geval.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z14267
Volledige titel: Stappen van het Openbaar Ministerie tegen GeenStijl
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-2981
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Helder en Bosma over stappen van het Openbaar Ministerie tegen GeenStijl