Kamervraag 2014Z12454

Het bericht "Man gaat joyriden met pantservoertuig"

Ingediend 1 juli 2014
Beantwoord 4 augustus 2014 (na 34 dagen)
Indiener Ronald Vuijk (VVD)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z12454.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-2659.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Man gaat joyriden met pantservoertuig»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u het feit dat iemand ongezien een pantservoertuig kan meenemen van een kazerne?

  Het strafrechtelijk onderzoek dat onder leiding van het Openbaar Ministerie door de Koninklijke Marechaussee wordt uitgevoerd, is nog niet voltooid. Mede hierdoor en vanwege veiligheidsreden wordt de vraag over de toedracht in algemene termen beantwoord.
  De verdachte bestuurder van het ontvreemde YPR-pantservoertuig heeft zich via het hekwerk van de Johannes Postkazerne in Havelte toegang tot het terrein verschaft. Daarna heeft hij de toegang tot een YPR geforceerd. Dit voertuig stond geparkeerd op een opstelplaats voor voertuigen die in afwachting zijn van de overdracht aan de afstotingsorganisatie van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). De YPR-voertuigen worden namelijk gefaseerd vervangen door de CV-90, de Fennek en de Boxer. Er waren geen wapensystemen aan boord van de desbetreffende YPR. De motor van een YPR kan zonder sleutel worden gestart na het verrichten van een aantal handelingen. De vraag hoe de bestuurder aan deze kennis van een YPR komt, maakt deel uit van het lopende onderzoek.
  Vervolgens is verdachte door de hoofdpoort van de kazerne in Havelte naar buiten gereden, daarbij gebruik makend van het feit dat er op dat moment druk in- en uitgaand verkeer was in verband met de Veteranendag in Den Haag. Uit een intern onderzoek van Defensie is intussen gebleken dat het wachtpersoneel zich door de drukte niet aan de geldende procedures heeft gehouden; de YPR had dus zeker niet zonder meer naar buiten mogen rijden.
  Vooruitlopend op de resultaten van het lopende onderzoek zijn alvast maatregelen genomen om de bestaande beveiligingsprocedures op de Johannes Postkazerne voortaan strikt na te leven om herhaling van dit incident te voorkomen.

 • Vraag 3
  Hoe kon de dader ongezien de kazerne betreden, ongezien het pantservoertuig in, ongemerkt starten en ongezien de kazerne verlaten?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Worden de bergingskosten en eventuele andere kosten van deze diefstal op de dader verhaald?

  Hangende het lopende onderzoek worden geen uitspraken gedaan over het verhalen van deze kosten.

 • Vraag 5
  Welke maatregelen neemt u naar aanleiding van deze diefstal om diefstal van pantservoertuigen te voorkomen?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z12454
Volledige titel: Het bericht "Man gaat joyriden met pantservoertuig"
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-2659
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Vuijk over het bericht ‘Man gaat joyriden met pantservoertuig’