Kamervraag 2014Z10731

Berichten met betrekking tot de beëindiging van de treinkaping bij De Punt

Ingediend 11 juni 2014
Beantwoord 24 juni 2014 (na 13 dagen)
Indieners Angelien Eijsink (PvdA), Jeroen Recourt (PvdA)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD), Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z10731.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-2334.html
1. Volkskrant, 11 juni 2014, resp. p.2 en p.11
 • Vraag 1
  Kent u de berichten «FBI ging uit van liquidatie Molukkers bij treinkaping» en «Hoe de FBI de mariniers van De Punt verleidde»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Worden de in beide berichten genoemde informatie en de achterliggende archiefstukken betrokken bij het onderzoek dat u op dit moment laat uitvoeren naar de beëindiging van de kaping bij De Punt?

  Ja.

 • Vraag 3
  Waren deze informatie dan wel archiefstukken u al eerder bekend? Zo nee, acht u het mogelijk dat er zich nog meer tot nu toe onbekende archiefstukken in binnenlandse of buitenlandse archieven bevinden? Hoe gaat u er voor zorgen dat alle relevante informatie bij het genoemde onderzoek wordt betrokken?

  De werkgroep die het onderzoek uitvoert heeft mij bericht dat de informatie, voor zover voor het onderzoek van belang, haar bekend was. Zoals ik uw Kamer heb laten weten bij brief van 1 april 20142 heb ik drie externe deskundigen verzocht het werk van de werkgroep te beoordelen op zorgvuldigheid en volledigheid. De wijze waarop daaraan uitvoering is gegeven, wordt bij de aanbieding van het rapport van de werkgroep verantwoord.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z10731
Volledige titel: Berichten met betrekking tot de beëindiging van de treinkaping bij De Punt
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-2334
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Recourt en Eijsink over berichten met betrekking tot de beëindiging van de treinkaping bij De Punt