Kamervraag 2013Z24224

De uitvaart van Nelson Mandela

Ingediend 9 december 2013
Beantwoord 11 december 2013 (na 2 dagen)
Indieners Raymond de Roon (PVV), Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD), Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z24224.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-739.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Desi Bouterse ook naar uitvaart Nelson Mandela»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent bereid om de regering van Zuid-Afrika om de aanhouding en uitlevering van Desi Bouterse te vragen om hier zijn gevangenisstraf van 11 jaren uit te zitten wegens zijn betrokkenheid bij cocaïnetransporten? Zo neen, waarom niet?

  Voor de herdenkingsbijeenkomst van oud-president Mandela heeft Zuid-Afrika staatshoofden uitgenodigd. Nederland hecht belang aan het bijwonen van deze bijzondere bijeenkomst; uitnodigingen aan andere genodigden spelen hierbij geen rol. De uitspraak van de rechtbank waarbij Bouterse is veroordeeld blijft van kracht, maar kan niet tot uitvoering worden gebracht, zolang hij als staatshoofd van Suriname internationaal immuniteit geniet.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het ongepast zou zijn als de Koning met Bouterse aanwezig zou zijn bij welke plechtigheid dan ook? Zo neen, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wilt u deze vragen beantwoorden voor dinsdag 10 december 12.00 uur?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z24224
Volledige titel: De uitvaart van Nelson Mandela
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-739
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Roon en Wilders over de uitvaart van Nelson Mandela