Kamervraag 2013Z23783

De nieuwe Egyptische grondwet

Ingediend 3 december 2013
Beantwoord 23 december 2013 (na 20 dagen)
Indiener Han ten Broeke (VVD)
Beantwoord door Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z23783.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-845.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de inhoud van de nieuwe Egyptische grondwet, zoals op zondag 1 december jongstleden gepresenteerd door de Egyptische grondwetscommissie?

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de hoofdlijnen van de nieuwe Egyptische grondwet? Bent u van mening dat de rechten van vrouwen en minderheden hier voldoende in worden gewaarborgd?

  Aanpassing van de Grondwet is een van de kernelementen van de democratische routekaart die op 3 juli jl. is afgekondigd door de Egyptische interim-president Mansour. Nederland volgt het grondwettelijk proces in Egypte nauwgezet. Het kabinet acht een Grondwet die democratie, mensenrechten en rechtsstaat versterkt in het belang van een succesvol transitieproces. Gezien het feit dat de Egyptische bevolking zich nog per referendum moet uitspreken over aanpassing van de Grondwet acht het kabinet het echter te vroeg om een oordeel te geven over de inhoud van de toekomstige Grondwet.

 • Vraag 3
  Klopt het dat de positie van het leger – dat bijvoorbeeld burgers mag gaan berechten in militaire tribunalen – er met de nieuwe grondwet aanzienlijk op vooruit zal gaan? Bent u van mening dat deze versterkte positie de Egyptische rechtsstaat verzwakt?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Heeft Hoge Vertegenwoordiger Ashton al gereageerd op het nieuwe grondwetsontwerp? Zo ja, wat is haar oordeel?

  Nee.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z23783
Volledige titel: De nieuwe Egyptische grondwet
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-845
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Ten Broeke over de nieuwe Egyptische grondwet