Kamervraag 2013Z22506

Het bericht ‘Nieuw EU-land Kroatië meteen in overtreding’

Ingediend 19 november 2013
Beantwoord 28 november 2013 (na 9 dagen)
Indiener Barry Madlener (PVV)
Beantwoord door Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen europese zaken internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z22506.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-618.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Nieuw EU-land Kroatië meteen in overtreding»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat vindt u ervan dat Kroatië als kersvers lid van de Europese Unie nu al totaal niet kan voldoen aan Europese begrotingsregels?

  Kroatië neemt dit jaar voor het eerst deel aan het Europees Semester, waarin budgettair en economisch beleid in Europese lidstaten gecoördineerd wordt. Het is aan de Europese Commissie om te beoordelen of Kroatië in dit kader aan de begrotingsregels voldoet en om voor te stellen Kroatië in een buitensporig tekortprocedure te plaatsen. Op basis van dit voorstel zal de Raad een besluit nemen. Zestien andere lidstaten, waaronder Nederland, vallen reeds onder de buitensporig tekortprocedure.

 • Vraag 3
  Vindt u het uit te leggen dat dit kabinet onlangs heeft ingestemd met de Kroatische toetreding, wetende dat het zou uitdraaien op een economische ramp?

  Kroatië heeft aan de EU-eisen in het toetredingstraject voldaan, zie ook de kabinetsappreciatie van het derde monitoringrapport die de Kamer op 4 april jl. is toegegaan2. Overigens heeft ook het parlement ingestemd met de Kroatische toetreding: de regering heeft de Akte van Ratificatie eerst na bespreking van het derde monitoringsrapport met uw Kamer gedeponeerd.

 • Vraag 4
  Bent u bereid in Brussel te bepleiten dat Kroatië de EU per direct verlaat? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z22506
Volledige titel: Het bericht ‘Nieuw EU-land Kroatië meteen in overtreding’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-618
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Madlener over Kroatië en de buitensporig tekortprocedure