Kamervraag 2013Z22145

Het bericht dat Rusland en Saudi-Arabië gekozen zijn in de VN-Mensenrechtenraad

Ingediend 14 november 2013
Beantwoord 2 december 2013 (na 18 dagen)
Indiener Han ten Broeke (VVD)
Beantwoord door Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z22145.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-665.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Rusland en Saudi-Arabië in Mensenrechtenraad»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Denkt u dat China, Cuba, Rusland en Saoedi-Arabië zijn gekozen vanwege hun uitstekende track record op het gebied van de mensenrechten in eigen land?

  De verkiezingen voor een zetel in de VN-Mensenrechtenraad (MRR) zijn geheim. Het is daarom lastig nadere duiding te geven aan de overwegingen die landen voor verkiezingen hanteren.

 • Vraag 3
  Wat denkt u dat deze landen kunnen toevoegen aan het werk van de VN-Mensenrechtenraad? Bent u nog van mening, zoals u dat tijdens het Algemeen overleg over de Algemene Vergadering der Verenigde Naties van 12 september 2013 ook was, dat «if you can’t beat them, join them» een drijfveer is om gekozen te worden in de VN-Mensenrechtenraad? Hoe denkt u dit te gaan waarmaken in dit gezelschap?

  Alle VN-lidstaten hebben inspraak op de agenda van de MRR. Ook in de onderhandelingen over resoluties kunnen alle VN-leden meespreken. Bij plenaire besprekingen in de MRR hebben alle landen de mogelijkheid te interveniëren. Leden van de MRR hebben stemrecht. Daarom is het van belang dat het Nederlandse geluid via verkiezing in de MRR ook door het uitbrengen van een stem hoorbaar wordt.
  Om verkozen te worden doen alle kandidaat-leden een pledge over de wijze waarop zij de mensenrechtensituatie in eigen land willen verbeteren. Kandidaatstelling van landen geeft in principe aan dat zij hechten aan hetgeen de MRR bespreekt en besluit. De waarde van de MRR is dat landen met verschillende visies op mensenrechten de dialoog aangaan met elkaar. Het bestaan van mensenrechten zelf staat niet ter discussie in de MRR; de wijze waarop deze vorm krijgen in de praktijk staat centraal.

 • Vraag 4
  Denkt u dat de VN-Mensenrechtenraad evenwichtig en effectief kan opereren als notoire mensenrechtenschenders de agenda van dit instituut bepalen? Welke gevolgen heeft deze samenstelling voor de legitimiteit van de resoluties?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Heeft u al enige actie ondernomen naar aanleiding van uw toezegging om Israël uit te dagen als onderdeel van de Western European and Others Group (WEOG) zitting te nemen in de VN-Mensenrechtenraad?

  De WEOG heeft Israël inmiddels uitgenodigd om per 1 januari 2014 toe te treden als lid. Nederland heeft zich hier steeds actief voor ingezet.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z22145
Volledige titel: Het bericht dat Rusland en Saudi-Arabië gekozen zijn in de VN-Mensenrechtenraad
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-665
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Ten Broeke over het bericht dat Rusland en Saudi-Arabië gekozen zijn in de VN-Mensenrechtenraad