Kamervraag 2013Z20015

Het bericht dat de SER-Commissie Arbeidsomstandigheden positief heeft geoordeeld over ratificatie van ILO-verdrag 170

Ingediend 17 oktober 2013
Beantwoord 14 november 2013 (na 28 dagen)
Indieners Grace Tanamal (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen arbeidsomstandigheden werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z20015.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-505.html
  • Vraag 1
    Hebt u kennisgenomen van het positieve advies van de SER-Commissie Arbeidsomstandigheden over ratificatie van ILO-verdrag 170?1

    Ja.

  • Vraag 2
    Bent u voornemens dit advies over te nemen? Zo ja, wanneer gaat de regering over tot ratificatie van ILO-verdrag 170?

    De beslissing over ratificatie wordt genomen door de Rijksministerraad. De voornemens met betrekking tot dit advies zullen zo spoedig mogelijk aan de Rijksministerraad worden voorgelegd. Vervolgens zal het standpunt aan uw Kamer worden medegedeeld.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z20015
Volledige titel: Het bericht dat de SER-Commissie Arbeidsomstandigheden positief heeft geoordeeld over ratificatie van ILO-verdrag 170
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-505
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Kerstens en Tanamal over het bericht dat de SER-Commissie Arbeidsomstandigheden positief heeft geoordeeld over ratificatie van ILO-verdrag 170