Kamervraag 2013Z16127

Een uitspraak van de Raad van State over schijnconstructies met MOE landers

Ingediend 27 augustus 2013
Beantwoord 18 september 2013 (na 22 dagen)
Indieners John Kerstens (PvdA), Mariëtte Hamer (PvdA)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen organisatie en beleid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z16127.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-20.html
  • Vraag 1
    Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State van 21 augustus jongstleden, waaraan onder meer aandacht wordt besteed in Het Noordhollands Dagblad van diezelfde datum («Megaboete illegalen Tuitjenhorn van tafel»)?1
  • Vraag 2
    Is bedoelde uitspraak voor u dan wel de Inspectie SZW aanleiding om hernieuwde aandacht te besteden aan de wijze van onderzoek in gevallen als hier aan de orde en/of de procedure voor dergelijke onderzoeken aan te passen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  • Vraag 3
    Bent u van mening dat, indien de door de Raad van State gevolgde redenering in de aan de orde zijnde uitspraak correct is, sprake is van een «constructie die binnen de huidige wet- en regelgeving past, maar toch onwenselijk is» (zie uw beantwoording van eerdere vragen omtrent een «mogelijke schijnconstructie met Poolse arbeiders»2? Zo ja, op welke wijze gaat u er dan voor zorgen dat dergelijke constructies in de toekomst niet meer mogelijk zijn? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z16127
Volledige titel: Een uitspraak van de Raad van State over schijnconstructies met MOE landers
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-20
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Kerstens en Hamer over ‘een uitspraak van de Raad van State over schijnconstructies met zogeheten MOE-landers’