Kamervraag 2013Z16126

Vertraging van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Ingediend 27 augustus 2013
Beantwoord 13 september 2013 (na 17 dagen)
Indieners Helma Neppérus (VVD), Anoushka Schut-Welkzijn (VVD)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z16126.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-3229.html
 • Vraag 1
  Heeft u het bericht «Topdrukte bij UWV leidt tot problemen» vernomen?1 Wat is hierop uw reactie?
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat voor het functioneren van het gelijk speelveld tussen publieke en private verzekeringen tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid transparante informatie essentieel is om het risico te kunnen inschatten dat werkgevers lopen als zij ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden?
 • Vraag 3
  Klopt het dat de informatie die werkgevers nodig hebben om te bepalen of zij per 2014 eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet of de Wet werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) nog niet hebben ontvangen van het UWV? Zo ja, op welke termijn verwacht het UWV deze informatie alsnog te kunnen leveren aan werkgevers?
 • Vraag 4
  Klopt het dat in vorige jaren werkgevers nog vijf weken de tijd hadden na 1 oktober om het eigenrisiodragerschap te organiseren, maar dat de Belastingdienst nu heeft gevraagd aan werkgevers om dit voor 2014 al veel eerder in het jaar te doen? Zo ja, is dit verzoek aan werkgevers afgestemd met de informatieverstrekkingstermijn van het UWV?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat, als werkgevers de informatie niet tijdig krijgen van het UWV, zij dan geen gewogen besluit kunnen nemen voor het eigenrisicodragerschap en ook niet tijdig aan het eventuele verzoek van de Belastingdienst kunnen voldoen? Hoe bent u van plan ervoor te zorgen dat werkgevers wel aan hun verplichtingen kunnen voldoen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z16126
Volledige titel: Vertraging van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-3229
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Schut-Welkzijn en Neppérus over vertraging bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)