Kamervraag 2013Z06369

De uitzending van De Vijfde Dag op 27 februari 2013

Ingediend 29 maart 2013
Beantwoord 11 april 2013 (na 13 dagen)
Indiener Lilian Helder (PVV)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen recht rechtspraak strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z06369.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1932.html
 • Vraag 1
  Kent u de uitzending van De Vijfde Dag op 27 februari 2013? Zo ja, klopt het wat hierin vermeld wordt?

  Voor de beantwoording van deze vragen verwijs ik naar de brief (Kamerstuk II 33 400-VI, nr. 99) die ik uw Kamer heden heb toegezonden over deze zaak.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de rol van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) cruciaal is bij de opsporing en vervolging van een verdachte? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat deze cruciale rol van doorslaggevend belang is aangezien het Openbaar Ministerie een monopoliepositie heeft in de vervolging van een verdachte en dat daarom blind vertrouwd moet kunnen worden op het Openbaar Ministerie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om dit onmiddellijk te veranderen, aangezien uit bovengenoemde uitzending het tegendeel bleek?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Zijn er meer gevallen bekend waarin een officier van justitie (structureel) gelogen heeft en hiermee de Nederlandse rechtsstaat ondermijnd heeft? Bent u bereid hier onderzoek naar te doen en de Kamer hierover te informeren? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Bent u bereid om per direct maatregelen te treffen tegen de liegende officier van justitie? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 6
  Bent u bereid om dit soort totaal ontoelaatbare situaties in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiervoor treffen?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z06369
Volledige titel: De uitzending van De Vijfde Dag op 27 februari 2013
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1932
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Helder over de uitzending van De Vijfde Dag op 27 februari 2013