Kamervraag 2013Z05781

Het bericht dat de Amerikaanse autoriteiten onderzoek doen naar de mogelijke corruptie bij Microsoft

Ingediend 22 maart 2013
Beantwoord 15 april 2013 (na 24 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen (SP)
Beantwoord door Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (PvdA), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen financiën organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z05781.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2015.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het artikel «Onderzoek corruptie bij Microsoft»1, waarin wordt belicht dat de Amerikaanse autoriteiten onderzoek doen naar mogelijke corruptie bij Microsoft?

  Het is een goede zaak dat de Amerikaanse autoriteiten een vermoeden van fraude onderzoeken.

 • Vraag 2
  Sluit u uit dat Microsoft ook in Nederland overheidsfunctionarissen heeft omgekocht of benaderd om software-contracten binnen te slepen? Kunt u uw antwoord toelichten?

  Van omkoping is mij niets bekend. Overigens is contact tussen overheidsfunctionarissen en bedrijven een normale zaak.

 • Vraag 3
  Heeft u reeds contact gehad met buitenlandse collega-ministers en/of de Amerikaanse overheid om informatie in te winnen over dit mogelijke corruptieschandaal?

  Nee. Lopende het Amerikaanse onderzoek is er geen aanleiding om informatie in te winnen.

 • Vraag 4
  Kunt u aangeven welke invloed Microsoft heeft gespeeld bij Nederland Open In Verbinding (NOiV)? Is er contact geweest en zo ja, welk?

  Het programmabureau NOiV heeft contact gehad met zeer veel bedrijven over het NOiV-beleid, waaronder ook Microsoft. In overleg met leveranciers is het Leveranciers Manifest Open Standaarden opgesteld. Dit is door bijna 40 leveranciers ondertekent, Microsoft behoort daar niet toe.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z05781
Volledige titel: Het bericht dat de Amerikaanse autoriteiten onderzoek doen naar de mogelijke corruptie bij Microsoft
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-2015
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Gesthuizen over het bericht dat de Amerikaanse autoriteiten onderzoek doen naar de mogelijke corruptie bij Microsoft