Kamervraag 2013Z03405

Het bericht dat ouders massaal kinderopvang opzeggen

Ingediend 20 februari 2013
Beantwoord 7 maart 2013 (na 15 dagen)
Indiener Manja Smits (SP)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z03405.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1526.html
1. «Kinderopvang massaal opgezegd», Trouw, 16 februari 2013
2. Aanhangsel Handelingen vergaderjaar 2012–2013, nr. 1266 …
 • Vraag 1
  Wat is uw oordeel over het bericht dat dertig procent van de kinderen de opvang dit jaar gaat verlaten? Onderschrijft u het verwachte percentage? Zo nee, waarom niet?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het zeer pijnlijk is dat ouders de opvang massaal opzeggen sinds de overheidstoeslag per 1 januari 2013 is verlaagd? Wat gaat u hiertegen ondernemen?
 • Vraag 3
  Is het waar dat achtduizend werknemers in 2012 hun baan in de kinderopvang zijn verloren? Zo nee, wat is het correcte aantal?
 • Vraag 4
  Hoe verklaart u de afname van het aantal ouders, dat gebruikt maakt van kinderopvang?
 • Vraag 5
  Hoe liggen de verhoudingen voor wat betreft het afnemen van minder uren, het overstappen naar een andere crèche, het kiezen voor goedkopere opvang of gastouderbureaus en het volledig stoppen met afnemen van opvang?
 • Vraag 6
  Deelt u de grote zorgen van ouders en de branche over de willekeurige manier waarop ook goede opvang nu verdwijnt?
 • Vraag 7
  Wat is uw reactie op de uitspraak van de woordvoerder van het Waarborgfonds Kinderopvang, die zegt dat «zonder beleid de kwaliteit verdwijnt, die we straks weer nodig hebben als de crisis voorbij is»?
 • Vraag 8
  Deelt u de mening dat continuïteit van cruciaal belang is voor een goed pedagogisch klimaat voor kinderen? Zo ja, vindt u het aanvaardbaar dat kinderen steeds vaker opgevangen worden door meer partijen, wat ten koste gaat van de continuïteit, die een vaste plek met een vertrouwd pedagogisch medewerker biedt?
 • Vraag 9
  Bent u bereid te onderzoeken wat de sociaal-economische achtergrond is van de ouders, die de opvang voor hun kind (gedeeltelijk) opzeggen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 10
  Wat zijn de meest recente cijfers over de arbeidsparticipatie van vaders en moeders met jonge kinderen?
 • Vraag 11
  Bent u bereid te onderzoeken in hoeverre ouders, die minder opvang zijn gaan afnemen, ook minder zijn gaan werken? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 12
  Waarop baseert u de stelling dat de stijging van het aantal faillissementen drie oorzaken heeft, namelijk de crisis, de gestegen kosten voor ouders voor kinderopvang en ten slotte de stijging van het aantal vestigingen in de dagopvang en buitenschoolse opvang?2
 • Vraag 13
  Hoeveel opvangorganisaties kampen met betalingsachterstanden en wat is daarvan de aard en de oorzaak?
 • Vraag 14
  Wat raadt u opvangorganisaties in financiële nood aan?
 • Vraag 15
  Beschouwt u kinderopvang als basisvoorziening? Zo ja, erkent u dat bij een basisvoorziening een basisinfrastructuur hoort? Zo ja, hoe gaat u om met het risico dat deze infrastructuur wordt aangetast door het huidige verlies van kennis en ervaring?
 • Vraag 16
  Kunt u garanderen dat bij economisch herstel en een stijgende vraag er sprake zal zijn van een kwalitatief hoogwaardig en breed aanbod van kinderopvang?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z03405
Volledige titel: Het bericht dat ouders massaal kinderopvang opzeggen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1526
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Smits over “het bericht dat ouders massaal kinderopvang opzeggen”