Kamervraag 2013Z03401

Mensenrechtenschendingen in de provincie Beloetsjistan in Pakistan

Ingediend 20 februari 2013
Beantwoord 18 maart 2013 (na 26 dagen)
Indiener Harry van Bommel (SP)
Beantwoord door Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z03401.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1625.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Pakistan’s hidden war: The kill and dump policy in Balochistan»?1
 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat in Beloetsjistan honderden etnische Beloetsjieten zijn opgepakt door de Pakistaanse veiligheidsdiensten en later dood zijn teruggevonden door wat wel het «kill and dump» beleid wordt genoemd en dat de lichamen vaak sporen van marteling bevatten? Indien neen, wat zijn dan de feiten? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 3
  Bent u bekend met de cijfers van de actiegroep Voice for Missing Baloch, die stelt dat in de afgelopen negen jaar achtduizend mensen uit Beloetsjistan zijn ontvoerd? Kunt u deze cijfers bevestigen?
 • Vraag 4
  Kunt u bevestigen dat naast militanten in Beloetsjistan ook oppositieleiders, mensenrechtenactivisten en academici die zich kritisch hebben uitgelaten over het Pakistaanse leger, worden gedood? Kunt u aangeven in hoeverre niet-militanten het slachtoffer zijn van dit «kill and dump» beleid? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 5
  Deelt u de opvatting van Amnesty International dat deze wreedheden worden uitgevoerd te midden van flagrante straffeloosheid en dat betrouwbare onderzoeken naar deze incidenten en vervolging van de daders noodzakelijk zijn?2 Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 6
  Deelt u verder de opvatting van de auteurs dat er op dit moment in Beloetsjistan sprake is van een urgente humanitaire crisis? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 7
  Bent u bereid in uw bilaterale contacten met Pakistan en in EU-verband deze mensenrechtenschendingen in Beloetsjistan aan de orde te stellen en te pleiten voor een einde aan de voortdurende mensenrechtenschendingen en de straffeloosheid?
 • Vraag 8
  Is het waar dat de mensenrechtenambassadeur overweegt later dit jaar Pakistan te bezoeken? Indien ja, bent u bereid de mensenrechtenambassadeur te vragen specifiek aandacht aan deze kwestie te besteden? Indien neen, waarom niet? Kunt u uw antwoord toelichten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z03401
Volledige titel: Mensenrechtenschendingen in de provincie Beloetsjistan in Pakistan
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1625
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Van Bommel over mensenrechtenschendingen in de provincie Beloetsjistan in Pakistan