Kamervraag 2013Z02901

Het bericht dat het Catharina Ziekenhuis een frauderende arts in dienst houdt

Ingediend 13 februari 2013
Beantwoord 7 maart 2013 (na 22 dagen)
Indiener Reinette Klever (PVV)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z02901.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1537.html
1. Volkskrant, 9 februari 2013
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Eindhovens ziekenhuis laat fraude door arts onbestraft»?1
 • Vraag 2
  Kunt u uitleggen waarom er geen juridische mogelijkheid is om frauderende artsen te ontslaan, zoals bestuursvoorzitter Batenburg beweert?
 • Vraag 3
  Kunt u ervoor zorgen dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het Catharina Ziekenhuis gaat doorlichten op foutieve declaraties? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Bent u bereid de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een onafhankelijk onderzoek te laten starten naar mogelijk geknoei met diagnoses en disfunctionerende artsen in het Catharina Ziekenhuis? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Welke maatregelen gaat u nemen om klokkenluiders voortaan beter te beschermen en fraude strafrechtelijk aan te pakken?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat een meldplicht voor fraude noodzakelijk is om aan dit soort langdurige conflicten een eind te maken, waardoor de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg verbeterd worden? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z02901
Volledige titel: Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het Catharina Ziekenhuis een frauderende arts in dienst houdt (ingezonden 13 februari 2013).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1537
Volledige titel: Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het Catharina Ziekenhuis een frauderende arts in dienst houdt (ingezonden 13 februari 2013).