Kamervraag 2013Z02054

Het protest tegen de komst van een moskee in Enschede

Ingediend 4 februari 2013
Beantwoord 26 februari 2013 (na 22 dagen)
Indieners Joram van Klaveren , Geert Wilders
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen bouwnijverheid cultuur en recreatie economie religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z02054.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1400.html
1. Petitie meegezonden en overige bezwaren ter inzage bij het secretariaat van de PVV
 • Vraag 1
  Heeft u de petitie tegen de komst van een moskee in Enschede ontvangen?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de visie dat met de komst van elke nieuwe moskee in Nederland, de negatieve invloed van de islam op onze samenleving groeit? Zo neen, waarom niet?

  Deze visie deel ik niet. Iedereen in Nederland heeft het recht op vrijheid van godsdienst. Het waarborgen van dit grondrecht betekent ook dat gelovigen de mogelijkheid hebben om hun geloof uit te oefenen in een gebedshuis.

 • Vraag 3
  Bent u van mening dat bij groot protest tegen de komst van een moskee, zoals in Enschede, er naar de burgers geluisterd moet worden en de bouw geen doorgang zou moeten vinden? Zo neen, waarom niet?

  Voor het goed functioneren van een gemeente in een democratische rechtstaat als de onze is het van groot belang dat gemeenten rekening houden met de wensen en behoeftes van de plaatselijke bevolking. Wat die wensen in dit specifieke geval zijn, en hoe deze in beleid dienen te worden vertaald, is aan de gemeente Enschede om te beoordelen.

 • Vraag 4
  Is het waar dat deze Ottomaanse moskee van de Islamitische Stichting Nederland direct valt onder het Turkse ministerie van Algemene Zaken? In hoeverre acht u het wenselijk dat de Turkse staat op deze wijze invloed heeft op in Nederland woonachtige burgers?

  De voorgenomen bouw van de moskee in Enschede zal net als circa 142 andere moskee├źn in Nederland onder de koepelorganisatie Islamitische Stichting Nederland (ISN) gaan vallen. ISN werd in 1982 opgericht onder leiding van het Presidium voor Godsdienstzaken in Turkije. Het heeft ten doel het in de breedste zin voorzien in de godsdienstige behoeften van een deel van de Turkse gemeenschap in Nederland.
  Het is vreemde mogendheden toegestaan om contacten te onderhouden met stichtingen en burgers in Nederland mits dit binnen de kaders van de Nederlandse wet en op basis van vrijwilligheid plaatsvindt. Dit standpunt wordt door Nederland regelmatig in contacten met de Turkse overheid onderstreept.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z02054
Volledige titel: Het protest tegen de komst van een moskee in Enschede
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1400
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Klaveren en Wilders over een petitie tegen de mogelijke bouw van een moskee in Enschede