Kamervraag 2013Z02047

De beveiliging van de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Ingediend 4 februari 2013
Beantwoord 27 februari 2013 (na 23 dagen)
Indieners Paul Ulenbelt (SP), Sharon Gesthuizen (SP)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z02047.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1419.html
1. klachten.uwv.nl
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de melding van een verlopen veiligheidscertificaat op de klachtenpagina van de website van het UWV?1 Zo ja, wat is uw reactie hierop?
 • Vraag 2
  Wat zijn de risico’s van het ongeldige veiligheidscertificaat voor de bezoeker van klachten.uwv.nl?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat mensen met klachten over het UWV de mogelijkheid moeten hebben om op een veilige manier klachten te uiten? Zo ja, garandeert u op dit moment deze veiligheid?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het UWV zijn beveiligingsbeleid serieus dient te nemen en dient te voorkomen dat gegevensuitwisseling met haar website onderschept kan worden door al dan niet kwaadwillende derde partijen?
 • Vraag 5
  Zijn er reeds meldingen bekend waaruit blijkt dat door het verlopen van het veiligheidscertificaat er gegevens zijn onderschept door al dan niet kwaadwillende derde partijen? Zo ja, hoeveel bezoekers zijn hier reeds de dupe van geworden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z02047
Volledige titel: De beveiliging van de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1419
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Gesthuizen en Ulenbelt over de beveiliging van de website van het UWV