Kamervraag 2013Z01950

Opmerkingen van de VN Special Rapporteur voor de zgn “Palestinian Authority Territories”

Ingediend 1 februari 2013
Beantwoord 25 februari 2013 (na 24 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Frans Timmermans (minister buitenlandse zaken) (PvdA)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z01950.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1375.html
  • Vraag 1
    Heeft u ook kennisgenomen van de veroordelingen door onder anderen de Britse premier David Cameron, de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Navi Pillay en de Secretaris-Generaal van de VN Ban Ki-moon van eerdere onbetamelijke gedragingen en uitlatingen van Richard Falk, zoals antisemitisme?1 Deelt u de mening dat deze gedragingen en uitlatingen extra kracht bijzetten aan de noodzaak om hem als Speciale Rapporteur van de VN te verwijderen en contact met hem te mijden?

    Ja, ik heb kennis genomen van deze reacties. Zie verder mijn antwoord op vragen 7 en 8 van uw eerdere vragen terzake, Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012–2013, nr. 1374.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z01950
Volledige titel: Vraag van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over opmerkingen van de VN Speciale Rapporteur voor de zgn «Palestinian Authority Territories» (ingezonden 1 februari 2013).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1375
Volledige titel: Vraag van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over opmerkingen van de VN Speciale Rapporteur voor de zgn «Palestinian Authority Territories» (ingezonden 1 februari 2013).