Kamervraag 2013Z01838

Het bericht dat Tristan van der V. een wapencontract tekende met zijn vader en politie

Ingediend 31 januari 2013
Beantwoord 21 februari 2013 (na 21 dagen)
Indiener Nine Kooiman
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z01838.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1358.html
1. Algemeen Dagblad d.d. 30 januari, pagina 17, «Schutter Tristan tekende «wapencontract» met vader»
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat Tristan van der V. en zijn vader op papier hadden vastgelegd dat Van Der V. bij een nieuwe depressie zijn wapens zou inleveren?1

  Het «contract» waar in het verhoor naar wordt verwezen betreft een briefje van Tristan aan zijn vader. Het briefje is na 9 april 2011 bij de ouders aangetroffen en was niet eerder bij de politie bekend.

 • Vraag 2
  Klopt de bewering van de betrokken jurist dat de politie dit zogenaamde contract mede had ondertekend en derhalve had moeten weten van de psychische problemen van Van Der V.? Zo ja, kunt u hier nadere uitleg over geven?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  In hoeverre worden dergelijke afspraken tussen politie en wapenvergunninghouders gemaakt?

  Dergelijke afspraken zijn en worden niet gemaakt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z01838
Volledige titel: Het bericht dat Tristan van der V. een wapencontract tekende met zijn vader en politie
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1358
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Kooiman over het bericht dat Tristan van der V. een wapencontract tekende met zijn vader en politie