Kamervraag 2012Z18674

De Amerikaanse oproep om de Syrische oppositie te hervormen

Ingediend 2 november 2012
Beantwoord 29 november 2012 (na 27 dagen)
Indiener Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Uri Rosenthal (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z18674.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-661.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «VS roepen Syrische oppositie op zich te verweren tegen extremisten»?1
 • Vraag 2
  Herinnert u zich eerdere kritiek op de Nederlandse steun aan het exclusieve en radicaliserende soennietenclubje, genaamd de Syrische Nationale Raad?2
 • Vraag 3
  Bent u er nu, net als de Amerikaanse regering, ook van overtuigd dat de Syrische Nationale Raad onze steun niet verdient? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan?
 • Vraag 4
  Hoe beoordeelt u het rapport «Syrian Jihadism» en de toenemende bewijzen dat de best georganiseerde en best gesponsorde rebellengroepen voor een groot deel uit salafisten bestaan?3
 • Vraag 5
  Deelt u de mening van het hoofd van het VN-team dat beschuldigingen van schending van mensenrechten in Syrië onderzoekt, dat jihadisten één van de meest alarmerende elementen zijn in de burgeroorlog in Syrië?2
 • Vraag 6
  Hoe schat u de kansen in dat de nieuw te verenigen Syrische oppositie een inclusieve vertegenwoordiging van de Syrische samenleving wordt en de massaal aanwezige jihadisten buiten de deur houdt? En welke mogelijkheden ziet u om dit te bevorderen?
 • Vraag 7
  Kunt u deze vragen vóór het algemeen overleg op 14 november 2012 over de Raad Buitenlandse Zaken beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z18674
Volledige titel: De Amerikaanse oproep om de Syrische oppositie te hervormen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-661
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid De Roon over de Amerikaanse oproep om de Syrische oppositie te hervormen