Kamervraag 2012Z18595

Een mogelijk waarnemerschap van Taiwan bij de UNFCCC

Ingediend 1 november 2012
Beantwoord 27 november 2012 (na 26 dagen)
Indiener Harry van Bommel (SP)
Beantwoord door Uri Rosenthal (VVD)
Onderwerpen natuur en milieu organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z18595.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-678.html
  • Vraag 1
    Bent u bekend met het belang dat de regering van Taiwan er aan hecht om als waarnemer deel te nemen aan de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), die van 26 november tot 7 december 2012 in Doha, Qatar, wordt gehouden?1
  • Vraag 2
    Bent u bekend met het feit dat Taiwan een relatief hoge CO2 uitstoot heeft? Is het waar dat volgens de Key World Energy Statistics 2012 van het International Energy Agency (IEA) Taiwan de twintigste plaats inneemt op de wereldranglijst van landen met de hoogste CO2 uitstoot?2 Indien neen, wat zijn dan de feiten?
  • Vraag 3
    Deelt u de mening dat, gezien de hoge uitstoot van CO2 door Taiwan, het belangrijk is dat Taiwan wordt betrokken bij de mondiale discussie over terugdringing van CO2 uitstoot en dat een waarnemersstatus van Taiwan bij de UNFCCC hier dienstbaar aan kan zijn? Indien neen, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z18595
Volledige titel: Een mogelijk waarnemerschap van Taiwan bij de UNFCCC
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-678
Volledige titel: Antwoord vragen Van Bommel over een mogelijk waarnemerschap van Taiwan bij de UNFCCC