Kamervraag 2012Z18510

De zaak Bilderbeek

Ingediend 1 november 2012
Beantwoord 5 december 2012 (na 34 dagen)
Indiener Harry van Bommel (SP)
Beantwoord door Uri Rosenthal (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z18510.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-698.html
  • Vraag 1
    Herinnert u zich uw antwoord op eerdere vragen omtrent de zaak Bilderbeek?1
  • Vraag 2
    Is het verslag van het onderzoek naar de rechtsgang, dat in 2009 door een vertrouwensadvocaat is gedaan, aan de heer Van Bilderbeek beschikbaar gesteld? Indien neen, waarom niet?
  • Vraag 3
    Bent u bereid het verslag van het onderzoek naar de rechtsgang door de vertrouwensadvocaat, desnoods vertrouwelijk, aan de Kamer beschikbaar te stellen? Indien neen, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z18510
Volledige titel: De zaak Bilderbeek
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-698
Volledige titel: Antwoord vragen Van Bommel over de zaak van de heer Van Bilderbeek