Kamervraag 2012Z18359

Het bericht ‘Filmlaboratorium Cineco failliet'

Ingediend 30 oktober 2012
Beantwoord 7 december 2012 (na 38 dagen)
Indieners Vera Bergkamp (D66), Kees Verhoeven (D66)
Beantwoord door Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD), Halbe Zijlstra (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie kunst
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z18359.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-753.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht «Filmlaboratorium Cineco failliet»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening van het hoofd Productie en planning van Cineco, dat het faillissement is te wijten aan het feit dat films voornamelijk over de grens worden geproduceerd?
 • Vraag 3
  Welke rol heeft naar uw mening het ontbreken van een zogenaamde «tax shelter» in Nederland gespeeld bij het faillissement van Cineco, waardoor het in andere landen fiscaal aantrekkelijker is om films te laten produceren?
 • Vraag 4
  Bent u van mening dat er in Europa een «level playing field» moet zijn op dit gebied?
 • Vraag 5
  Hoe beoordeelt u de gevolgen van het faillissement voor de Nederlandse filmindustrie?
 • Vraag 6
  Kunt u uiteenzetten in welke zin het mogelijk is om de kennis en kunde van Cineco te behouden?
 • Mededeling - 22 november 2012

  Aangezien de beantwoording van de betreffende vragen nog onderlinge afstemming behoeft, vraag ik u – mede namens de staatssecretaris van Financiën – uitstel voor de beantwoording van de vragen van de leden Bergkamp en Verhoeven over het bericht «Filmlaboratorium Cineco failliet». Ik zal uw Kamer de beantwoording van de betreffende vragen zo snel mogelijk doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z18359
Volledige titel: Het bericht ‘Filmlaboratorium Cineco failliet'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-753
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Bergkamp en Verhoeven over het bericht ‘Filmlaboratorium Cineco failliet’