Kamervraag 2012Z17458

Het bericht 'Albanië kan kandidaat-lidstaat EU worden'

Ingediend 15 oktober 2012
Beantwoord 29 november 2012 (na 45 dagen)
Indiener Barry Madlener (PVV)
Beantwoord door Uri Rosenthal (VVD)
Onderwerpen europese zaken internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z17458.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-662.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Albanië kan kandidaat-lidstaat EU worden»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het advies van de Europese Commissie waarin staat dat Albanië klaar zou zijn voor het kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie volstrekt belachelijk is? Zo nee, waarom niet?

  Ik verwijs naar de kabinetsappreciatie over het uitbreidingspakket van de Europese Commissie die op 26 oktober jl. aan de Voorzitter van de Tweede Kamer is verzonden.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat, mocht dit advies worden overgenomen, dit een vorm van enorme geldverspilling zal betekenen gezien de miljoenen die kandidaat-lidstaten als «pretoetredingssteun» vanuit Brussel ontvangen?

  De steun die Albanië ontvangt uit de pre-accessiemiddelen van de EU houdt geen verband met een eventueel toekomstig besluit over het toekennen van kandidaat-lid status aan Albanië.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat Albanië, een islamitisch land waarin corruptie en misdaad hoogtij vieren, in geen honderdduizend jaar zou mogen toetreden tot de Europese Unie, ook niet als kandidaat-lid? Zo nee, waarom niet?

  Albanië heeft evenals de andere landen van de Westelijke Balkan sinds 1999 een lidmaatschapsperspectief. Indien deze landen voldoen aan alle strenge voorwaarden van het uitbreidingsproces, dan kunnen zij op termijn toetreden tot de EU.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z17458
Volledige titel: Het bericht 'Albanië kan kandidaat-lidstaat EU worden'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-662
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Madlener over het bericht dat de Commissie voorstelt om Albanië de status van kandidaat-lid te verlenen