Kamervraag 2012Z17373

De aanvallen vanuit Syrië op Turkije

Ingediend 12 oktober 2012
Beantwoord 19 november 2012 (na 38 dagen)
Indiener Harry van Bommel (SP)
Beantwoord door Uri Rosenthal (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z17373.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-590.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Turkije zinkt weg in Syrische moeras»?1
 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat de gebruikte munitie bij de dodelijke aanval vanuit Syrië op Turkije van NAVO-makelij was? Indien neen, wat zijn dan de feiten?
 • Vraag 3
  Kunt u bevestigen dat het Syrische leger vrijwel uitsluitend Russisch oorlogsmateriaal gebruikt? Indien neen, wat zijn dan de feiten?
 • Vraag 4
  Bent u ervan overtuigd dat de dodelijke aanval vanuit Syrië op Turkije afkomstig was van het Syrische regime? Indien ja, waarop is deze overtuiging precies gebaseerd? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 5
  Bent u ervan overtuigd dat alle andere aanvallen vanuit Syrië op Turkije, zowel vóór als na het dodelijke incident, afkomstig waren van het Syrische regime? Indien ja, waarop is deze overtuiging precies gebaseerd? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 6
  Deelt u de opvatting dat het van het allergrootste belang is dat er geen enkele onduidelijkheid bestaat over de afkomst van de aanvallen vanuit Syrië op Turkije voordat er een verdergaande militaire reactie op volgt, bijvoorbeeld in NAVO-verband? Indien neen, waarom niet? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 7
  Bent u bekend met de uitlating van Bassam Imadi, lid van de Syrische Nationale Raad, dat de Turkse reactie op de aanvallen vanuit Syrië heeft geleid tot een «de-facto buffer zone»?2 Kunt u bevestigen dat er de facto een bufferzone is ontstaan aan de Turks-Syrische grens? Indien neen, wat zijn dan de feiten? Indien ja, acht u het creëren van een bufferzone door Turkije als een gevaarlijke, escalerende ontwikkeling? Kunt u uw antwoord toelichten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z17373
Volledige titel: De aanvallen vanuit Syrië op Turkije
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-590
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Van Bommel over de aanvallen vanuit Syrië op Turkije