Kamervraag 2012Z15116

De beslissing van de EU om de Israëlische stad Modiin uit te sluiten van het EU Associatieakkoord

Ingediend 16 augustus 2012
Beantwoord 18 september 2012 (na 33 dagen)
Indiener Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen europese zaken internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15116.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-7.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «EU drops Modiin from «eligible imports» list»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat deze politieke beslissing van de EU contraproductief is, daar zij controverse en strijd oproept over onbetwiste gebieden die een integraal deel van Israël zijn? Zo niet, bent u bereid in te gaan op de uitnodiging van de burgemeester van Modiin om zelf de stad te bezoeken teneinde u ervan te verzekeren dat dit gebied net zozeer onder Israël’s autonomie valt als Tel Aviv?

  Het EU-Israël Associatieakkoord (2000) biedt vrijstelling of verlaging van invoerrechten voor producten afkomstig uit Israël bij invoer in de EU. Producten uit de nederzettingen vallen buiten de territoriale werkingssfeer van het akkoord.
  Die delen van Modiin die zich buiten de Groene lijn bevinden vallen buiten de werkingssfeer van het Associatieakkoord.

 • Vraag 3
  Is er naar uw mening sprake van contractbreuk aan de kant van de EU door een eenzijdige en niet overeengekomen interpretatie van de «Staat Israël» te hanteren? Zo nee, waarom niet?2

  Nee, zie het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u bereid op alle niveau’s binnen de EU fel te ageren tegen deze beslissing, en uw EU collega’s daarnaast te wijzen op de destructieve houding van de Palestijnse Autoriteit, die door het boycotten van nederzettingenproducten het Parijse Protocol van 1994 schendt en de Palestijnse Arabieren in de handen van Hamas drijft?3

  Nee.

 • Vraag 5
  Bent u het eens met de stelling dat het boycotten van Israëlische producten uit nederzettingen het vredesproces om zeep helpt, daar nederzettingen juist bijdragen aan vreedzame co-existentie en coöperatie tussen Joden en Palestijnse Arabieren?4 Zo ja, bent u bereid deze boodschap actief uit te dragen in zowel EU als VN verband, temeer daar landen navolging van het boycottende Denemarken overwegen?

  Nee. Nederland is in algemene zin geen voorstander van handelssancties als middel om het Midden-Oosten Vredesproces te beïnvloeden.

 • Vraag 6
  Wilt u deze vragen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 3 september 2012 beantwoorden?

  Dit is niet gelukt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15116
Volledige titel: De beslissing van de EU om de Israëlische stad Modiin uit te sluiten van het EU Associatieakkoord
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-7
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid De Roon over de beslissing van de EU om de Israëlische stad Modiin uit te sluiten van het EU Associatieakkoord