Kamervraag 2012Z15057

De constitutionele wijzigingen in Egypte

Ingediend 14 augustus 2012
Beantwoord 17 september 2012 (na 34 dagen)
Indiener Han ten Broeke (VVD)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15057.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3484.html
1. BBC World, 13 augustus 2012
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Egypt President Mursi explains army chief replacement»?1
 • Vraag 2
  Denkt u dat het ontslag van veldmaarschalk Tantawi en chef-staf Annan een eerste stap zou kunnen zijn naar afschaffing van de militaire heerschappij in Egypte? Hoe groot schat u de mogelijkheid in dat dit tot verdere instabiliteit zal leiden in Egypte in het algemeen, en de Sinaï in het bijzonder?
 • Vraag 3
  De aanslag op de Egyptische grenspost van zondag 5 augustus wordt gezien als een blamage voor de Egyptische legertop; in hoeverre ziet u een connectie met deze aanslag en het ontslag van de twee hoogste militairen?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven wat momenteel de rol van het Egyptische parlement is in deze kwestie?
 • Vraag 5
  Bent u voorts bereid om in EU-verband aan te dringen op het normaliseren van het parlementaire proces, daar het parlement nu nog ontbonden is?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15057
Volledige titel: De constitutionele wijzigingen in Egypte
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3484
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Ten Broeke over de constitutionele wijzigingen in Egypte