Kamervraag 2012Z15019

Het gevaar van de islamitische Libanese terreurorganisatie Hezbollah voor de veiligheid in Europa

Ingediend 13 augustus 2012
Beantwoord 10 september 2012 (na 28 dagen)
Indiener Wim Kortenoeven (PVV)
Beantwoord door Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15019.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3429.html
 • Vraag 1
  Hoe beoordeelt u het nieuwsartikel «US: Hezbollah may strike in Europe at any time»1?

  Ik deel de visie dat Hezbollah een terroristische organisatie is met de intentie en bewezen capaciteit om terroristische aanslagen te plegen.

 • Vraag 2
  Onderschrijft u de door de counter-terrorism coordinator van het Amerikaanse State Department over Hezbollah afgegeven dreigingsanalyse? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven in hoeverre de onderhavige Amerikaanse dreigingsanalyse betrekking heeft op Nederland en/of Nederlandse belangen elders?

  De Nederlandse veiligheidsdiensten zijn alert op iedere indicatie van een terroristische dreiging tegen Nederland. Er is op dit moment geen informatie die wijst op een verhoogde dreiging vanuit Hezbollah tegen Nederland of Nederlandse belangen in het buitenland.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het absurd is dat Hezbollah nog steeds niet op de Europese lijst van terroristische organisaties is geplaatst? Zo nee, waarom niet?

  De Nederlandse regering is al sinds 2004 van mening dat Hezbollah op de «EU-terrorismelijst» thuishoort en betreurt het dat er tot op heden geen consensus over kon worden bereikt.

 • Vraag 5
  Bent u bereid om binnen de Europese Unie het voortouw te nemen om Hezbollah integraal te doen plaatsen op de Europese lijst van terroristische organisaties? Zo nee, waarom niet? Zo ja, binnen welke termijn bent u voornemens deze kwestie in Europees verband aan de orde te stellen?

  De Nederlandse positie binnen de EU is duidelijk: Nederland pleit voor integrale plaatsing van Hezbollah op de EU-terrorismelijst.

 • Vraag 6
  Bent u bereid om desnoods unilateraal het (aangescherpte) Amerikaanse sanctiebeleid met betrekking tot Hezbollah te volgen? Zo nee, waarom niet?

  Nederland is voorstander van effectieve maatregelen tegen Hezbollah, en is van mening dat deze effectiviteit alleen in Europees verband gegarandeerd kan worden. De Nederlandse regering ziet in de maatregelen die de VS tegen Hezbollah treft vanwege de rol die de organisatie in Syrië speelt, een extra aanleiding om dit opnieuw in Europees verband aan de orde te stellen.

 • Vraag 7
  Wilt u deze vragen voor de duidelijkheid ieder afzonderlijk en gezien de grote urgentie binnen een week na ontvangst beantwoorden?

  De vragen zijn zo snel mogelijk en met de grootste zorgvuldigheid behandeld.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15019
Volledige titel: Het gevaar van de islamitische Libanese terreurorganisatie Hezbollah voor de veiligheid in Europa
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3429
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Kortenoeven over het gevaar van de islamitische Libanese terreurorganisatie Hezbollah voor de veiligheid in Europa