Kamervraag 2012Z14970

Meldingen van misstanden

Ingediend 9 augustus 2012
Beantwoord 3 oktober 2012 (na 55 dagen)
Indiener Ronald van Raak
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen bestuur rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z14970.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-171.html
 • Vraag 1
  Zijn er in 2008, 2009 en 2010 schriftelijke meldingen van het vermoeden van een misstand door uw departement ontvangen?
 • Vraag 2
  Zijn er in 2008, 2009 en 2010 schriftelijke meldingen van mogelijke strafwaardige handelingen van uw ambtenaren ontvangen?
 • Vraag 3
  Is de ontvangst van deze meldingen door u bestempeld als het vermoeden van een misstand, in overeenstemming met het gestelde in het Staatsblad met betrekking tot de Commissie integriteit overheid?1
 • Vraag 4
  Zijn deze meldingen na ontvangst onderzocht in overeenstemming met het verplichte beleid integriteit overheid en het gestelde in het Staatsblad met betrekking tot de Commissie integriteit overheid?
 • Vraag 5
  Zijn deze meldingen onafhankelijk onderzocht met inachtneming van de rechtsbeginselen van hoor en wederhoor, het horen van alle getuigen en inzage van alle relevante stukken?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z14970
Volledige titel: Meldingen van misstanden
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-171
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Van Raak over meldingen van misstanden