Kamervraag 2012Z14562

Het bericht 'Honderden ontslagen door de wietpas'

Ingediend 17 juli 2012
Beantwoord 1 augustus 2012 (na 15 dagen)
Indiener Tofik Dibi
Beantwoord door Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z14562.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3162.html
  • Vraag 1
    Kent u het bericht «Honderden ontslagen door wietpas»? Wat is uw oordeel over dit bericht?1

    Ja. Ik heb dit bericht voor kennisgeving aangenomen.

  • Vraag 2
    Bent u bereid met onmiddellijke ingang een einde te maken aan de oerdomme wietpas die hardwerkende Nederlanders in een uitkering jaagt, straatdealers aan het werk houdt, slecht is voor de volksgezondheid, politie en justitie bezighoudt met bijzaken in plaats van hoofdzaken en een inperking is op de individuele vrijheid? Zo nee, waarom niet?

    Nee. Het aangescherpte coffeeshopbeleid is op 1 en 28 maart jl. in uw Kamer aan de orde geweest. In mijn brief van 1 juni 2012 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2011–2012, 24 077, nr. 287) heb ik uw Kamer gemeld dat ik de stand van zaken rond de invoering van het aangescherpte coffeeshopbeleid op de voet volg en dat de invoering volgens verwachting verloopt. Ik zie dan ook geen aanleiding om het beleid stop te zetten.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z14562
Volledige titel: Het bericht 'Honderden ontslagen door de wietpas'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3162
Volledige titel: Antwoord vragen Dibi over het bericht 'Honderden ontslagen door de wietpas'