Kamervraag 2012Z13780

De dood van een Turkse arrestant in een politiecel

Ingediend 4 juli 2012
Beantwoord 17 juli 2012 (na 13 dagen)
Indiener Tofik Dibi
Beantwoord door Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z13780.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3084.html
  • Vraag 1
    Herinnert u zich eerdere vragen over de dood van een Turkse arrestant in een politiecel?1

    Ja.

  • Vraag 2
    Hebben de nabestaanden inmiddels volledige inzage gehad in de onderzoeken naar de gang van zaken rond het overlijden van de Turkse arrestant in een politiecel? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid alsnog alle beschikbare informatie met de directe nabestaanden te delen?

    Het Openbaar Ministerie heeft mij bericht dat de nabestaanden voortdurend op de hoogte worden gehouden over de voortgang in het onderzoek, en dat zij alle informatie hebben ontvangen die op dit moment verstrekt kan worden. Omdat het onderzoek nog loopt is het echter niet mogelijk om alle beschikbare informatie met hen te delen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z13780
Volledige titel: De dood van een Turkse arrestant in een politiecel
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3084
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Dibi over de dood van een Turkse arrestant in een politiecel