Kamervraag 2012Z12213

De Palestijnse gevangene Mahmoud al-Sarsak

Ingediend 18 juni 2012
Beantwoord 6 juli 2012 (na 18 dagen)
Indiener Frans Timmermans (PvdA)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z12213.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2962.html
1. Amnesty International, 14 juni 2012.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Palestinian hunger striker on verge of death must be admitted to hospital or released»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op het gegeven dat deze Palestijnse sporter onder de «Internment of Unlawful Combatants Law» wordt vastgehouden?

  De heer al-Sarsak Adnan heeft op maandag 18 juni zijn hongerstaking beëindigd en wordt op 10 juli a.s. door de Israëlische autoriteiten vrijgelaten. Zie ook het antwoord op de volgende vraag.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de «Internment of Unlawful Combatans Law» – die een gevangene zonder enige vorm van proces kan vasthouden – in strijd is met het internationaal recht? Indien nee, waarom niet?

  Op basis van het internationaal recht is detentie om dwingende redenen van veiligheid, zonder dat dit samenhangt met een strafrechtelijk proces, geoorloofd als een uitzonderlijke maatregel. Een dergelijke detentie dient conform internationaalrechtelijke waarborgen te worden uitgevoerd. Het in beroep kunnen gaan tegen een besluit tot veiligheidsdetentie is een belangrijke internationaalrechtelijke waarborg. De EU dringt aan op naleving daarvan.
  De Israëlische wet staat deze vorm van administratieve detentie toe. Het Hooggerechtshof spreekt zich regelmatig over specifieke gevallen uit.

 • Vraag 4
  Indien ja, bent u bereid om de Israëlische autoriteiten rechtstreeks en/of in EU-verband aan te spreken over de toepassing van deze omstreden wetgeving? Indien nee, waarom niet?

  Het kabinet is tegen langdurig detineren van gevangenen zonder uitzicht op proces.

 • Vraag 5
  Bent u eveneens bereid de spoedige vrijlating van Mahmoud al-Sarsak te bepleiten, gezien het gegeven dat hij niet behandeld kan worden bij de Israel Prison Service medical centre in Ramleh en gezien het gegeven dat hij in omstandigheden vastgehouden wordt die in strijd zijn met het internationaal recht? Indien nee, waarom niet? Indien ja, bent u bereid de Kamer op korte termijn te informeren over uw inspanningen?

  Dit is niet meer aan de orde.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z12213
Volledige titel: De Palestijnse gevangene Mahmoud al-Sarsak
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2962
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Timmermans over 'de Palestijnse gevangene Mahmoud al-Sarsak'