Kamervraag 2012Z10795

De benoeming van Mugabe tot ambassadeur van toerisme door de Wereld Toerisme Oranisatie (WTO)

Ingediend 30 mei 2012
Beantwoord 14 juni 2012 (na 15 dagen)
Indiener Frans Timmermans (PvdA)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z10795.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2768.html
 • Vraag 1
  Heeft de Wereld Toerisme Organisatie de Zimbabwaanse President Mugabe benoemd tot ambassadeur van toerisme?

  Nee, UNWTO weerspreekt een dergelijke benoeming1. UNWTO heeft geen «Ambassadors Programme».

 • Vraag 2
  Zo ja, deelt u dan de mening dat deze benoeming hoogst ongepast, zelfs schandalig is, gelet op de uitgebreide mensenrechtenschendingen die Mugabe op zijn kerfstok heeft?

  Zie antwoord op vraag 1.

 • Vraag 3
  Zo ja, bent u bereid deze benoeming samen met uw EU-collega's in duidelijke bewoordingen te veroordelen en van de UNWTO te eisen de benoeming weer in te trekken? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord op vraag 1.

 • Vraag 4
  Welke gevolgen heeft een eventuele weigering van de UNWTO om de benoeming in te trekken voor de positie van Nederland en/of de EU in de UNWTO?

  Gezien het antwoord op vraag 1 is dit niet aan de orde.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat dit dan niet zonder gevolgen kan blijven, bijvoorbeeld voor de financiële bijdrage of voor het lidmaatschap van de UNWTO?

  In het licht van het antwoord op vraag 1 is opschorting van de financiële bijdrage en/of het lidmaatschap van de UNWTO niet aan de orde.

 • Vraag 6
  Kunt u een overzicht geven van de stappen die Nederland al dan niet in EU-verband zou kunnen nemen?

  Zie antwoord op vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z10795
Volledige titel: De benoeming van Mugabe tot ambassadeur van toerisme door de Wereld Toerisme Oranisatie (WTO)
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2768
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Timmermans over benoeming van Mugabe tot ambassadeur van toerisme door de Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO)