Kamervraag 2012Z10644

Wapenleveranties aan Griekenland

Ingediend 29 mei 2012
Beantwoord 4 juli 2012 (na 36 dagen)
Indiener Harry van Bommel
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z10644.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2939.html
 • Vraag 1
  Kent u het rapport van het onderzoeksbureau Panjiva, waaruit blijkt dat in februari 2012 Griekenland wapens en munitie ter waarde van 40 miljoen dollar importeerde uit de Verenigde Staten?1

  Voor zover bekend gaat het om een aanschaf van de Griekse regering.

 • Vraag 2
  Zijn deze wapens door de Griekse regering besteld? Zo nee, is het mogelijk dat het gaat om een transactie met niet-gouvernementele klanten?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Is het mogelijk dat deze wapentoevoer de afgelopen maanden is voortgezet?

  Dat is mij niet bekend.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat deze plotselinge toename in wapenimporten in het midden van een grote sociale crisis zoals die momenteel in Griekenland heerst, bijzonder verontrustend is? Deelt u verder de mening dat zulke grootschalige wapenimporten gevaarlijk zijn voor de politieke stabiliteit, mochten de wapens in verkeerde handen vallen?

  Er is wat betreft Griekenland geen structurele toename van de wapenimport. Zie de antwoorden van de Minister van Financiƫn waaruit blijkt dat op het budget van het Griekse ministerie van Defensie aanzienlijk is gekort (kenmerk 2011Z17951) en welk bedrag er in de Griekse overheidsbegroting gereserveerd is voor defensie-investeringen (kenmerk 2012Z00164). De regering benadrukt dat Griekenland een democratische rechtsstaat is. Er is geen reden om aan te nemen dat wapens in verkeerde handen zullen vallen. Uiteraard is het van belang dat Griekenland, als NAVO-bondgenoot en EU-lidstaat, aan zijn veiligheidsverplichtingen kan voldoen.

 • Vraag 5
  Bent u bereid om deze zorgelijke ontwikkeling via diplomatieke kanalen in de Verenigde Staten en in relevante gremia, zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties aan de orde te stellen? Zo nee, waarom niet?

  De regering ziet geen reden om wapenlevering aan de orde te stellen. De Griekse regering is verantwoordelijk voor het Griekse veiligheidsbeleid. De Trojka van ECB, Europese Commissie en IMF controleert intensief de bestedingen van de Griekse overheid.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z10644
Volledige titel: Wapenleveranties aan Griekenland
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2939
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Van Bommel over wapenleveranties aan Griekenland